Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Nghệ An đã có kết quả.